تبلیغات
ادبیات فارسی - معرفی شاعران و نویسندگان در قرون مختلف
ارایه ها ، اشعار ، اصطلاحات ادبی، نثر ، سجع ، نویسندگان بزرگ ، شاعران بزرگ ، انشا نویسی ، اموزش انشا نویسی
 

تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

 
 
نویسنده : reza
تاریخ : دوشنبه 5 اسفند 1392
نظرات
معرفی اشخاص و آثار مربوط به آنها :


قرن چهارم

 

 شاعران :

- کسایی مروزی ، شیعه مذهب ، دارای اشعاری در پند و موعظه ؛ شاعر اواخر سامانی و اوایل غزنوی .

- شهید بلخی ، شاعر متکلّم ، دارای اشعاری حکیمانه و پند آموز.

- ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی ، مهمترین شاعر تا زمان خود که در کثرت شعر معروف بوده است و او را پدر شعر فارسی می خوانند.او کلیله و دمنه را به شعر در آورد . در دربار سامانیان بود و مدّاح سامانیان و صفاریان  . در مورد این که او کور مادر زاد بود یا بعدها کور شد اختلاف نظر وجود دارد .

- فردوسی ، سراینده شاهنامه ، حماسه ی ملی و بزرگ ایران . فردوسی تا اوایل قرن 5 ( 411 ) زنده بود ولی شاهنامه ، اثر قرن چهارم است . فردوسی ، اصل شاهنامه را از کتاب های موجود مانند شاهنامه ی ابومنصوری انتخاب کرد .

 

 نویسندگان :

- محمد بن جریر طبری ، نویسنده ی تفسیر طبری و تاریخ طبری به نام ( الرسل و الملوک )

- ابو علی بلعمی ، تاریخ طبری را به نام « تاریخ بلعمی » ترجمه کرد ، اما ترجمه ای که کم و زیاد بسیار دارد و به همین دلیل ، نام مستقلی بر آن نهاده شده است .

- محمد بن زکرّیا رازی ( قرن 3 و 4 ) نویسنده کتاب حاوی ؛ نوعی دایرة المعارف پزشکی است ) طب ابو منصور . او نظریات بقراط و جالینوس را نیز آزمایش کرد .

- ابو ریحان بیرونی متولد کاث در خوارزم ، نویسنده ی آثار الباقیه عن القرون الخالیه.

-الجماهر فی معرفة الجواهر – ماللهند – قانون مسعودی در نجوم  - التفهیم لاوائل صتاعه التنجیم .... .

- ابوعلی سینا ( که 38 سال در قرن 9 زندگی می کرد ) ، 0 شفا – نجات – اشارات ) در حکمت و قانون در طب و نیز معراج نامه و الرسالة العشق و تنها کتاب فارسی : دانشنامه ی علایی _ کتاب المباحث که در جواب سوالات شاگردش ، بهمنیار نوشته است .

قرن پنجم

 

 شاعران :

-  بابا طاهر – سراینده دو بیتی ها عرفانی که به زبان لری محلی است و فهلویات نام دارد . در همدان طغرل سلجوقی به دیدارش رفت و او طغرل را نصیحت کرد .

- ابوسعید ابی الخیر – عارف معروف از میهنه ی خراسان کتاب اسرار التوحید در حالات اوست .

- اسدی توسی ، نویسنده ی قدیمی ترین فرهنگ بازمانده ی فارسی به نام ( لغت فارس ) و گرشاسب نامه .

- ناصر خسرو و قبادی بلخی ، قصیده سرای شیعی که مذهب اسماعیلی و لقب حجت داشت ، او به کلی مخالف غزل سرایی بود و ادبیات را در خدمت مکتب و اعتقاد خود به کار برد . آثارش به نظم : دیوان شعر شامل اشعار فلسفی و پند . اشعارش ، فلسفی و حکمی است و خود او متکلم اسماعیلی بود .

 

 نویسندگان :

 

- خواجه عبدالله انصاری – مناجات نامه – زاد العارفین – منازل السائرین – کنز السالکین  - نصایح – قلندر نامه -  محبت نامه – محبت نامه – الهی نامه – رساله ی واردات – رساله ی دل و جان .

- عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندری – قابوس نامه ، کتابی به نثر ساده و روشن در 44 باب در نصیحت فرزندش گیلان شاه .

- ابوالفضل بیهقی _ تاریخ بیهقی که در اصل 30 جلد بوده است .

- ابوالحسن علی بن زید بیهقی ملقب به - تاریخ  بیهق .

- امام محمد غزالی فقیه و حکیم که در آخر عمر به عرفان روی آورد . او در نظامیه نیشابور تدریس کرد . آثارش : احیا علوم الدین کیمیای سعادت – نصیحة الملوک .

 

قرن ششم

 

-   سید حسن غزنوی

-    اثیر الدین اخسیکتی از ماوراءالنهر –  قصیده سرا .

-   انوری ، در قصیده سرایی ، خصوصا قصاید مدح استاد بود و قطعات معروف نیز دارد ، غزل هایش خوب و شعرش دشوار است .

-    خاقانی شروانی – اهل شروان بود و از مادری که ابتدا عیسوی نسطوری بود و به همین دلیل اصطلاحات دین مسیح در اشعار او بسیار است .اشعارش آمیخته با اصطلاحات علمی و لغات و تشبیهات و دشوار است .

-   ابوالمجد ، مجدود بن آدم سنایی غزنوی - نخستین عارفی که مثنوی عرفانی ساخت ، آثارش حدیقة الحقیقه .

-   نظامی گنجوی ، اهل گنجه و در سرودن داستانها عاشقانه  استاد بود . امیر خسرو دهلوی و جامی از او تقلید کرده اند ، مهمترین آثارش خمسه و پنج گنج است شامل : مخزن الاسرار – شیرین و خسرو – لیلی و مجنون – هفت پیکر اسکندر نامه و دیوان شعر او حاوی انواع شعر است .

-   شیخ عطار ، آثارش مثنوی منطق الطیر – مثنوی الهی نامه – مثنوی مصیبت نامه – مثنوی اسرار نامه

-  مختار نامه _ رباعیات – جواهر نامه – شرح القلب – تذکرة الاولیا در شرح حال عارفان به نثر . وی در حمله مغولان کشته شد .

-   شمس الدین محمد بردسیری کرمانی – مصباح الارواح .

 

قرن هفتم

 

 شاعران :

-   سعدی –شاعر و نویسنده ی بزرگ متولد شیراز . او در نظامیه ی بغداد به تحصیل پرداخت و بعدها پس از سفرهای بسیار به شیراز برگشت . آثارش : بوستان به شعر و گلستان به نثر مسجع  مصنوع -دیوان ، شامل انواع شعر ، به ویژه غزل .

-   جلال الدین محمد مولوی – عارف نامدار که در کودکی از بلخ به قونیه در ترکیه آمد و در همان جا وفات یافت .

آثارش به شعر : مثنوی معنوی – دیوان کبیر – رباعیات .

آثارش به نثر : فیه ما فیه – مکاتیب – مجالس سبعه .

-   فخر الدین عراقی – سراینده ی غزل های عرفانی .

-  شیخ محمود شبستری – گلشن راز عارف خراسانی شامل شرح اصطلاحات عرفانی .

 نویسندگان :

- سدید الدین محمد عوفی : جوامع الحکایات و لوامع الروایات دارای حکایات ادبی و مثالها – لباب که شرح حال شعر است .

- رفیع الدین اسحق همدانی ، قاضی ابرقو مترجم سیرة النبی دارای نثری شیوا و استوار به فارسی از کتاب عربی سیره ی ابن هشام .

- خواجه نصیر الدین توسی ریاضیدان حکیم و منجم معروف ، وزیر هلاکوخن و مامور ساختن رصد خانه مراغه دارای کتابهای : اخلاق ناصری – شامل سخنان افلاطون و ارسطو و اخلاق عملی – اوصاف اشراف و .... است . دو شاگرد معروف او قطب الدین شیرازی و علامه حلی بودند .

 

قرن هشتم

 

 شاعران :

-  حافظ غزلسرای معروف که غزل عرفانی را با مسائل انتقادی و اجتماعی همراه کرد .

-   ابن یمین فریومدی ، در سرودن قطعه استاد بود و پیرو انوری بود .

-  عبید زاکانی ، سراینده و نویسنده طنز ، آثارش :   موش و گربه – اخلاق الاشراف - رساله ی دلگشا –صد پند

 نویسندگان :

-  ابن اخوه – آیین شهرداری . کتابی درباره ی نحوه ی اداره ی شهر و مشاغل و اصناف و اطلاعات گرانبها درباره ی فرهنگ اسلامی و جامعه ی آن روز است .

-   شهاب الدین عبدالله شیرازی – تاریخ وصاف که بسیار مصنوع است .

-   ضیاء نخشبی ،  چهل طوطی .

 

قرن نهم

 

 شاعران :

-  مهمترین شاعر، نورالدین عبدالرحمن جامی عارف بزرگ که آثارش عرفانی است اما از لحاظ فرم تقلیدی از داستان های نظامی است .

 

 نویسندگان :

-  قطب الدین محمد شیرازی ملقب به قطب محیی ، عارف مشهور که فلسفه و کلام و علوم انسانی می       دانست .

- دولتشاه سمر قندی – تذکرة الشعرا .

 

قرن دهم

 

-   محتشم کاشانی ، مرثیه سرای معروف که ترکیب بند 12 بندی او در مورد شهدا کربلا معروف است .

 

قرن یازدهم

 شاعران :

 

- محمد علی صائب تبریزی که اصفهانی بود و در غزلسرایی استاد و در سبک هندی از همه بالاتر بود

- ملا محسن فیض ، فقیه و دانشمند و شاعر و شاگرد ملاصدرا . آثارش :

تفسیر صافی – وافی – محجة البیضاء – الفت نامه – کلمات مکنونه . موضوع آثارش بیشتر در مورد اخلاق و عرفان است .

 

 نویسندگان :

- شیخ بهایی – جامع عباسی – خلاصة الحساب – تشریح الافلاک – نان و حلوا –شیر و شکر – کشکول .

- محمد مومن مشهدی : تفسیر مومن .

- ملا صدرا ملقب به صدرالمتألهین : اسفار اربعه – مشاعر – مبدا و معاد .

 

قرن دوازدهم

 

 شاعران :

-  هاتف اصفهانی ، سراینده ترجیح بند عرفانی معروف . در غزل پیرو سعدی و حافظ بوده است .

نویسندگان :

- میرزا مهدی خان استر آبادی ، نویسنده دره  نادره و تاریخ جهان گشای نادری .می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Viagra 20 mg سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:48 ق.ظ

Truly a good deal of amazing material.
safely buy viagra online can you buy viagra over the counter where i can buy viagra blue pills cheap generic sildenafil prices for viagra safe place to buy viagra online uk buy viagra online now where to buy viagra for women buy generic viagra online cheap
Buy cialis جمعه 17 فروردین 1397 06:34 ب.ظ

Position effectively considered!!
cialis 10 doctissimo acheter cialis kamagra cialis generika in deutschland kaufen generic cialis at the pharmacy prezzo di cialis in bulgaria cialis venta a domicilio link for you cialis price cialis 20 mg best price 40 mg cialis what if i take cialis manufacturer coupon
Generic cialis جمعه 3 فروردین 1397 02:32 ب.ظ

Regards. I appreciate it.
costo in farmacia cialis cialis wir preise cialis soft tabs for sale cialis patentablauf in deutschland cialis uk cialis side effects dangers how to buy cialis online usa 40 mg cialis what if i take sublingual cialis online wow cialis tadalafil 100mg
raid brigade cheats سه شنبه 8 اسفند 1396 09:29 ب.ظ
Hmm به نظر می رسد وبلاگ شما اولین نظر من را می خورد (بسیار طولانی بود)
بنابراین حدس می زنم که من آن چیزی را که قبلا ارائه کرده ام خلاصه می کنم
من کاملا از وبلاگ شما لذت بردم. من هم یک وبلاگ نویس وبلاگنویسی هستم اما هنوز به همه چیز تازه هستم.
آیا شما نکاتی مفید برای نویسندگان وبلاگ نویس تازه کار دارید؟
من مطمئنا از آن قدردانی میکنم
injustice gods among us cheats سه شنبه 8 اسفند 1396 09:17 ب.ظ
من قادر به پیدا کردن اطلاعات خوب از پست های وبلاگ شما بودم.
marvel contest champions hack شنبه 5 اسفند 1396 09:23 ب.ظ
Thanks for finally writing about >ادبیات فارسی - معرفی شاعران و نویسندگان در قرون
مختلف <Liked it!
hocus puzzle hack دوشنبه 16 بهمن 1396 03:52 ب.ظ
شما باید بخشی از یک مسابقه برای یکی از بهترین وب سایت ها باشید
در وب من این سایت را توصیه می کنند!
minions paradise hack چهارشنبه 27 دی 1396 10:27 ب.ظ
خیلی باحال! برخی از نکات بسیار معتبر! قدردانی میکنم
شما این پست را نوشتید و بقیه سایت واقعا خوب است.
Lettie جمعه 17 آذر 1396 08:23 ب.ظ
Spot on with this write-up, I really feel this amazing site needs a lot more attention. I'll probably
be back again to read more, thanks for the information!
Elton پنجشنبه 16 آذر 1396 09:31 ب.ظ
Hi there, yes this paragraph is actually good and I have learned lot of things
from it on the topic of blogging. thanks.
What do you do for a sore Achilles tendon? دوشنبه 27 شهریور 1396 10:44 ب.ظ
It's an remarkable article designed for all the online viewers;
they will obtain benefit from it I am sure.
Darren سه شنبه 14 شهریور 1396 09:20 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills and
also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did
you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a nice blog like this one nowadays.
Kristine دوشنبه 16 مرداد 1396 08:37 ب.ظ
Excellent article! We are linking to this great post on our website.

Keep up the great writing.
What causes pain in the Achilles tendon? شنبه 14 مرداد 1396 10:02 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish
be delivering the following. unwell unquestionably come more
formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
Foot Pain دوشنبه 9 مرداد 1396 01:40 ب.ظ
Generally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it!
Your writing taste has been amazed me. Thank you,
very great post.
home std test یکشنبه 4 تیر 1396 09:17 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن دلنشین اصل آیا واقعا کار درست با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه
فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.
اگر شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان مجذوب.
anonymous std testing شنبه 3 تیر 1396 02:33 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که
صدایی دلنشین در آیا نه کار خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما
در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با فراز در منطق و یک
ممکن است را سادگی به کمک پر کسانی که
معافیت. که شما که می توانید انجام من خواهد بدون
شک بود تحت تاثیر قرار داد.
std clinics near me پنجشنبه 25 خرداد 1396 07:19 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه کار بسیار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر
پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها
برای while. من با این حال مشکل خود را با جهش
در مفروضات و یک ممکن است را سادگی به
کمک پر همه کسانی معافیت. اگر شما در واقع که می
توانید انجام من را مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
Ahmed دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:16 ب.ظ
Great article! This is the kind of information that should be shared across the web.
Shame on Google for no longer positioning this
post upper! Come on over and consult with my web site .

Thank you =)
Shona دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:05 ب.ظ
Fastidious replies in return of this difficulty with firm arguments and telling the whole thing concerning that.
Sally جمعه 22 اردیبهشت 1396 03:44 ق.ظ
Hi there, I read your blogs daily. Your story-telling style is witty, keep
up the good work!
manicure چهارشنبه 16 فروردین 1396 03:22 ب.ظ
Yes! Finally something about manicure.
manicure چهارشنبه 16 فروردین 1396 10:00 ق.ظ
I want to to thank you for this great read!!
I certainly loved every little bit of it. I have
you book-marked to look at new things you post…
manicure چهارشنبه 16 فروردین 1396 07:23 ق.ظ
What's up mates, how is all, and what you desire to say concerning
this article, in my view its truly remarkable designed for
me.
manicure سه شنبه 15 فروردین 1396 05:22 ب.ظ
This post is invaluable. How can I find out more?
manicure سه شنبه 15 فروردین 1396 03:24 ب.ظ
I constantly emailed this weblog post page to all my contacts, for the
reason that if like to read it next my contacts will too.
manicure سه شنبه 15 فروردین 1396 08:01 ق.ظ
Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am having difficulties with
your RSS. I don't know the reason why I cannot subscribe to it.
Is there anyone else having similar RSS issues?
Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks!!
manicure دوشنبه 14 فروردین 1396 11:05 ب.ظ
When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
and from now on every time a comment is added I recieve 4 emails with the
exact same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service?

Appreciate it!
manicure یکشنبه 13 فروردین 1396 11:07 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking
about, why throw away your intelligence on just posting videos
to your blog when you could be giving us something enlightening to read?
manicure یکشنبه 13 فروردین 1396 09:43 ق.ظ
Howdy! I could have sworn I've been to this website before
but after looking at a few of the posts I realized it's new
to me. Anyways, I'm certainly delighted I discovered it and I'll be book-marking it and
checking back often!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نمایش نظرات 1 تا 30